INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

ELSERWIS projektuje, jak również wykonuje instalacje siłowe i oświetleniowe.

Wykonuje także zasilania obiektów przemysłowych oraz budynków wymagających zwiększonej pewności zasilania 

z sieci rozdzielczej niskiego i średniego napięcia. ELSERWIS buduje także rozdzielnice główne
i obwodowe, obwody rozdzielcze, odbiorcze, rezerwowe i  awaryjne.