SYSTEMY AUTOMATYKI I ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS

ELSERWIS zapewnia wykonanie zaawansowanych rozwiązań technicznych,

których celem jest efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się w obiektach przemysłowych, takimi jak: elektryczne, wentylacyjne, grzewcze czy chłodnicze oraz zapewnienie dostosowania ich do zmieniających się warunków otoczenia.

ELSERWIS montuje urządzenia sterujące, systemy nadzorcze, sieci, urządzenia obiektowe, zapewnia wsparcie techniczne, a także bierze czynny udział w wykonaniu dokumentacji technicznej i uruchomieniu architektury systemów.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług w trosce o zadowolenie klienta i stabilny rozwój firmy.