ZAKRES DZIAŁANIA

W zakresie prac związanych z infrastrukturą eneregtyczną:

 • budowa linii kablowych nn, SN
 • budowa stacji transformatorowo- rozdzielczych
 • budowa przyłączy energii elektrycznej
 • prefabrykacja oraz montaż rozdzielnic elektrycznych nn do 4000A
 • usuwanie awarii, konserwacje oraz pomiary i próby eksploatacyjne

W zakresie oświetlenia zewnętrznego, drogowego:

 • kompleksowe projektowanie oświetlenia zewnętrznego
 • budowa oraz prace remontowe oświetlenia zewnętrznego, np: wymiana słupów, wymiana opraw, wymiana źródeł światła, pozycjonowanie słupów, malowanie słupów, pomiary ochronne
 • inwentaryzacja istniejącego oświetlenia
 • wykonanie sygnalizacji ulicznej

W zakresie instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych oraz instytucjonalnych:

 • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oświetleniowych, gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń technologicznych
 • prefabrykacja oraz montaż rozdzielnic nn
 • instalacje zasilania gwarantowanego
 • układy zasilania sieci IT
 • układy ciągłego pomiaru stanu rezystancji izolacji i dozie mień
 • układy zasilania, zabezpieczeń oraz sterowania urządzeń oraz aparatury elektromedycznej
 • instalacje oświetlenia awaryjnego wraz z monitoringiem
 • wykonanie instalacji odgromowych oraz połączeń wyrównawczych wraz z ochroną przeciwprzepięciową
 • przeglądy eksploatacyjne oraz pomiary instalacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

W zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń:

 • kontrola dostępu (KD)
 • systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 • systemy oddymiania i przewietrzania (CUG)
 • systemy monitoringu wizyjnego (CCTV)
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • systemy rejestracji czasu pracy (RCP)

W zakresie systemów oraz sieci teletechnicznych:

 • sieci telekomunikacyjne miedziane oraz światłowodowe
 • kanalizacje teletechniczne
 • sieci strukturalne (LAN)
 • szpitalne systemy przywoławczych
 • instalacje TV oraz TV-SAT
 • instalacje domofonowe oraz video-domofonowe
 • systemy audio

W zakresie automatyki przemysłowej:

 • elektryczne układy napędowe z zastosowaniem przemienników częstotliwości oraz soft-startów
 • projektowanie, wykonanie oraz uruchomienie złożonych układów sterowania i automatyki
 • modernizacja układów pomiarowych, sterowania oraz regulacji w oparciu
  o sterowniki (PLC), przemienniki częstotliwości oraz soft-starty
 • przeglądy, serwis, oraz konserwacja układów napędowych

W zakresie inteligentnych systemów sterowania budynków:

 • projektowanie oraz doradztwo
 • wykonanie instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie systemów inteligentnych dla budynków mieszkalnych jak i obiektów o przeznaczeniu użytkowym
 • zapewniamy kompleksowy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
 • szkolenie w zakresie obsługi oferowanych systemów